GÓI INTERNET CÁ NHÂN

GÓI GIGA

Tốc độ Download: 150 Mbps

Tốc độ Upload: 150 Mbps

 • Trang bị Modem WiFi 2 băng tần
 • Lắp đặt nhanh trong 24h
 • Miễn phí lắp đặt*
 • Ưu đãi tới 1 đến 3 tháng cước

205.000/tháng

Đăng ký ngay

GÓI SKY

Tốc độ Download: 1 GB

Tốc độ Upload: 150 Mbps

 • Trang bị Modem WiFi 2 băng tần
 • Lắp đặt nhanh trong 24h
 • Miễn phí lắp đặt*
 • Ưu đãi tới 1 đến 3 tháng cước

245.000/tháng

Đăng ký ngay

GÓI META

Tốc độ Download: 1 GB 

Tốc độ Upload: 1 GB

 • Trang bị Modem WiFi 2 băng tần
 • Lắp đặt nhanh trong 24h
 • Miễn phí lắp đặt*
 • Ưu đãi tới 1 đến 3 tháng cước

345.000/tháng

Đăng ký ngay

GÓI GIGA

Tốc độ Download: 150 Mbps

Tốc độ Upload: 150 Mbps

 • Trang bị Modem WiFi 2 băng tần
 • Lắp đặt nhanh trong 24h
 • Miễn phí lắp đặt*
 • Ưu đãi tới 1 đến 3 tháng cước

205.000/tháng

Đăng ký ngay

GÓI SKY

Tốc độ Download: 1 GB Mbps

Tốc độ Upload: 150 Mbps

 • Trang bị Modem WiFi 2 băng tần
 • Lắp đặt nhanh trong 24h
 • Miễn phí lắp đặt*
 • Ưu đãi tới 1 đến 3 tháng cước

245.000/tháng

Đăng ký ngay

GÓI META

Tốc độ Download: 1 GB Mbps

Tốc độ Upload: 1 GB Mbps

 • Trang bị Modem WiFi 2 băng tần
 • Lắp đặt nhanh trong 24h
 • Miễn phí lắp đặt*
 • Ưu đãi tới 1 đến 3 tháng cước

345.000/tháng

Đăng ký ngay

GÓI INTERNET & TRUYỀN HÌNH

COMBO GIGA

Tốc độ Download: 150 Mbps

Tốc độ Upload: 150 Mbps

 • Gần 200 kênh truyền hình
 • Trang bị 01 ONT wifi5 & 01 FPT Play 2022
 • Miễn phí lắp đặt*
 • Tặng 2 – 4 tháng cước

225.000/tháng

Đăng ký ngay

GÓI SKY

Tốc độ Download: 1 GB

Tốc độ Upload: 150 Mbps

 • Gần 200 kênh truyền hình
 • Trang bị 01 ONT wifi5 hoặc 01 ONT wifi6 & 01 FPT Play 2022
 • Miễn phí lắp đặt*
 • Tặng 2 – 4 tháng cước

275.000/tháng

Đăng ký ngay

GÓI META

Tốc độ Download: 1 GB

Tốc độ Upload: 1 GB

 • Gần 200 kênh truyền hình
 • Trang bị 01 ONT wifi5 hoặc 01 ONT wifi6 & 01 FPT Play 2022
 • Miễn phí lắp đặt*
 • Tặng 2 – 4 tháng cước

355.000/tháng

Đăng ký ngay

COMBO GIGA

Tốc độ Download: 150 Mbps

Tốc độ Upload: 150 Mbps

 • Gần 200 kênh truyền hình
 • Trang bị 01 ONT wifi5 & 01 FPT Play 2022
 • Miễn phí lắp đặt*
 • Tặng ngay 2 – 4 tháng cước

225.000/tháng

Đăng ký ngay

GÓI SKY

Tốc độ Download: 1 GB Mbps

Tốc độ Upload: 150 Mbps

 • Gần 200 kênh truyền hình
 • Trang bị 01 ONT wifi5 hoặc 01 ONT wifi6 & 01 FPT Play 2022
 • Miễn phí lắp đặt*
 • Tặng ngay 2 – 4 tháng cước

275.000/tháng

Đăng ký ngay

GÓI META

Tốc độ Download: 1 GB Mbps

Tốc độ Upload: 1 GB Mbps

 • Gần 200 kênh truyền hình
 • Trang bị 01 ONT wifi5 hoặc 01 ONT wifi6 & 01 FPT Play 2022
 • Miễn phí lắp đặt*
 • Tặng ngay 2 – 4 tháng cước

355.000/tháng

Đăng ký ngay

GÓI INTERNET DOANH NGHIỆP

LUX 500

Download/Upload: 500Mbps

 • Thiết bị modem mặc định:
 • Hub AX1800GZ
 • Lắp đặt nhanh trong 24h
 • Miễn phí lắp đặt*
 • Ưu đãi tới 1 tháng cước

800.000/tháng

Đăng ký ngay

LUX 800

Download/Upload: 800Mbps

 • Thiết bị modem mặc định:
 • Hub AX1800GZ
 • Lắp đặt nhanh trong 24h
 • Miễn phí lắp đặt*
 • Ưu đãi tới 1 tháng cước

1.000.000/tháng

Đăng ký ngay

Download/Upload: 400Mbps

 • Thiết bị modem mặc định: Vigor hoặc tương đương
 • Lắp đặt nhanh trong 24h
 • Miễn phí lắp đặt*
 • Ưu đãi tới 1 tháng cước

1.410.000/tháng

Đăng ký ngay

Download/Upload: 500Mbps

 • Thiết bị modem mặc định: Vigor hoặc tương đương
 • Lắp đặt nhanh trong 24h
 • Miễn phí lắp đặt*
 • Ưu đãi tới 1 tháng cước

8.125.000/tháng

Đăng ký ngay

LUX500

Download/Upload: 500Mbps

 • Thiết bị modem mặc định:
 • Hub AX1800GZ
 • Lắp đặt nhanh trong 24h
 • Miễn phí lắp đặt*
 • Ưu đãi tới 1 tháng cước

800.000/tháng

Đăng ký ngay

LUX800

Download/Upload: 800Mbps

 • Thiết bị modem mặc định:
 • Hub AX1800GZ
 • Lắp đặt nhanh trong 24h
 • Miễn phí lắp đặt*
 • Ưu đãi tới 1 tháng cước

1.000.000/tháng

Đăng ký ngay

SUPER400

Download/Upload: 400Mbps

 • Thiết bị modem mặc định: Vigor hoặc tương đương
 • Lắp đặt nhanh trong 24h
 • Miễn phí lắp đặt*
 • Ưu đãi tới 1 tháng cước

1.410.000/tháng

Đăng ký ngay

SUPER500

Download/Upload: 500Mbps

 • Thiết bị modem mặc định: Vigor hoặc tương đương
 • Lắp đặt nhanh trong 24h
 • Miễn phí lắp đặt*
 • Ưu đãi tới 1 tháng cước

8.125.000/tháng

Đăng ký ngay